Banor på Väsman

Planerad bana för säsongen 2023-2024.

När banan på Väsman är i drift utgår den från Skuthamn men även från Ludvika småbåtshamn och går sedan upp till Sörvik, Brunnsvik, Norrvik och Dröverka. Vid dessa platser finns det informationsskyltar. Väsman VinterArena provborrar regelbundet efter banan och anger is-tjockleken så att banan ska vara säker, se Länk till is- och snörapport.

OBS! Ibland uppstår det privata plogningar som ansluter till vår bana men dessa isbanor har vi inget ansvarar för. Vi har vi ingen kännedom om is-tjockleken utefter dessa banor.

Hitta startpunkten vid Ludvika småbåtshamn via Google Maps, klicka här.

Säsong 2022-23