Föreningen

Väsman VinterArena är uppdelad i en styrelse och i teams (plog- och spårteam). Styrelsens uppgift förutom allt administrativt jobb är att marknadsföra föreningen och att söka pengar för att utveckla föreningen och dess utrustning. Teamens uppgift är att genomföra vårt uppdrag dvs. ploga banor och dra skidspår på Burtjärn och Väsman under säsong.

Styrelsen
Ordförande, Bengt Åkman
Kassör, Lars Fredriksson
Sekreterare, Marie-Louise Åkman
Ledamot, Jan Lindström

Styrelsen för Väsman VinterArena. Från vänster Jan Lindström, Lars Fredriksson, Marie-Louise & Bengt Åkman

Plogteam

Bengt Åkman
Pelle Forsgren
Mikael Svensson

    

Jan Lindström
Thomas Torstensson

Spårteam

Carina Torstensson
Leif Svensson

    

Jan Lindström